Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Woningbouwplannen Ekerschot Noord

Woningbouwplannen Ekerschot Noord

Regio geeft groen licht
De gemeente Oirschot heeft plannen om in het gebied tussen de Peperstraat, Oude Grintweg en Kempenweg (genaamd Ekerschot Noord) een nieuwe woonwijk te realiseren. Volgens regionale afspraken heeft de gemeente deze plannen voorgelegd aan de wethouders Wonen van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Het SGE heeft op 27 juni 2019 toestemming gegeven aan de gemeente om het woningbouwplan Ekerschot Noord verder uit te werken en de bestemmingsplanprocedure te starten.

De plannen

Samen met de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte wil de gemeente in het gebied Ekerschot Noord een woningbouwplan realiseren. Het plan moet ruimte bieden aan ongeveer 130 woningen. Wethouder Piet Machielsen: “We willen zoveel mogelijk verschillende doelgroepen bedienen én we willen minimaal 40% van de woningen in de sociale prijsklasse realiseren. Daarom komen er diverse soorten woningen, in een mix van huur en koop: rijwoningen, 2-kappers, vrijstaande woningen en appartementen. Ook bevat het plan vrije bouwkavels. We zijn zelfs in gesprek met een zorginstelling om een woonvoorziening te realiseren voor mensen, met name jongeren, met een beperking.”

De planning

Nu het SGE toestemming heeft gegeven, kan de gemeente aan de slag met de bestemmingsplanprocedure. De bedoeling is om in het najaar van 2019 de omgevingsdialoog te starten en vervolgens het ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen. Afhankelijk van eventuele zienswijzen of beroep kan het bestemmingsplan medio 2020 in werking treden en kunnen de vergunningen voor de bouw van de woningen worden verleend. Als alles voorspoedig verloopt kunnen in de loop van 2021 de eerste woningen worden opgeleverd.

 woningbouwplannen Eckerschot Noord