Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » WVK-groep en ISD de Kempen gaan samen verder als KempenPlus.

WVK-groep en ISD de Kempen gaan samen verder als KempenPlus.

Vanaf 1 juli 2019 werken de WVK-groep en ISD de Kempen samen als KempenPlus. Dit is het nieuwe participatiebedrijf van de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden. Het participatiebedrijf levert ook dienstverlening aan inwoners van Oirschot.  De naam wijzigt, maar de dienstverlening niet.

Waarom samen verder?

Door de vorming van het participatiebedrijf spelen de Kempengemeenten in op de Participatiewet. Als gevolg van deze wet is de gemeentelijke verantwoordelijkheid op het terrein van werk en participatie veranderd. Deze veranderingen hebben ertoe geleid dat de verantwoordelijkheid van gemeenten voor de toeleiding naar werk van inwoners met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt is toegenomen, terwijl tegelijkertijd de daarvoor vanuit het rijk beschikbare gestelde budgetten afnemen. Met de vorming van KempenPlus realiseren de betrokken gemeenten dat een toekomstbestendige uitvoering wordt gerealiseerd.

Oirschot

KempenPlus gaat voor de dienstverlening op het gebied van werk & inkomen ook aan de slag voor de inwoners van Oirschot. Voor de sociale werkvoorziening blijft Oirschot samenwerken met WSD in Boxtel.

Wat doet KempenPlus?

KempenPlus helpt de inwoners van de Kempengemeenten, die daar ondersteuning bij nodig hebben, bij het vinden van werk. Voor de cliënten die (nog) niet kunnen werken, wordt er een andere vorm van participatie gezocht. En als het nodig is, worden cliënten met een uitkering aan een (tijdelijk) inkomen geholpen.

Wat doet de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening?

De dienstverlening voor WMO, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening gaat niet mee van ISD naar KempenPlus. Deze dienstverlening wordt vanaf 1 juli uitgevoerd door de nieuwe afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Samenwerking Kempengemeenten.

Nieuwe gegevens

Het adres van KempenPlus is Raambrug 8 in Bladel. Het nieuwe telefoonnummer is 0497-33 12 00. Meer informatie vind je via www.kempenplus.com. De afdeling Maatschappelijk Dienstverlening is bereikbaar op 0497-745544. Meer informatie vind je via www.kempengemeenten.nl.