Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Zelfbewoningsplicht bij vrije sectorwoningen

Zelfbewoningsplicht bij vrije sectorwoningen

Dit item is verlopen op 01-05-2019.

Vorig jaar werden enkele nieuwbouwwoningen na de oplevering door de kopers te huur aangeboden. Naar aanleiding hiervan heeft het college besloten om de ‘zelfbewoningsplicht’ bij vrije sectorwoningen weer van toepassing te verklaren. Deze voorwaarde was al opgenomen in de Algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente (artikel 3.15/16). Volgens dit artikel moet de koper de woning zelf gaan bewonen en mag hij deze onder andere niet verkopen of verhuren. Deze plicht eindigt na vijf jaar bewoning door de koper.

Boete

Volgens artikel 3.16 (en artikel 3.15 voor starterswoningen) van de Algemene verkoopvoorwaarden staat op verhuur van de woning binnen 5 jaar na inschrijving van de eerste bewoner(s) een boete van € 50.000,-. Verkoop van de woning binnen 5 jaar is alleen op verzoek en onder specifieke voorwaarden mogelijk. Voldoet de aanvrager daar niet aan, dan moet hij de gemeente een afkoopsom betalen.

Handtekening

Om te zorgen dat aanstaande kopers zich aan deze voorwaarden houden, moeten zij voortaan zowel op het ‘Inschrijfformulier’ als op de ´Verklaring woningkeuze’ schriftelijk verklaren dat zij de woning zelf gaan bewonen en deze voorwaarde onderschrijven.