Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » ZON op Oirschot: duurzaam opwekken van zonne-energie in Oirschot

ZON op Oirschot: duurzaam opwekken van zonne-energie in Oirschot

Dit item is verlopen op 12-10-2017.

Samenwerken aan de samenleving
De gemeente Oirschot deelt regelmatig verhalen van inwoners via de eigen communicatiemiddelen. Door initiatieven en actieve inwoners, organisaties of ondernemers het woord te geven, laten we zien dat we onze samenleving samen invulling geven.

Zo geven we samen invulling aan ons uitgangspunt: Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Deze week is het woord aan de Coöperatie ZON op Oirschot.

ZON op Oirschot, wie zijn dat?

Wij leggen zonnepanelen op het dak van een ander. ‘Wij’, dat is een bonte verzameling van gemotiveerde buurtbewoners, die elkaar vonden door een gemeenschappelijk doel: een bijdrage leveren aan slimmer energie gebruik en het sparen van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld door samen duurzame energie op te wekken. Er zijn alleen winnaars: de leden krijgen energiebelasting terug, het milieu knapt er van op en we stellen een daad voor ons nageslacht. Het met buurtgenoten delen van een milieu-ambitie is buitengewoon inspirerend en gaf vleugels aan het initiatief.

De overheid heeft zich gecommitteerd aan de milieudoelstellingen van Parijs. Omdat een groot aantal huishoudens geen geschikt dak heeft voor zonnepanelen, is door de landelijke overheid de ‘Postcoderoosregeling’ in het leven geroepen. Daarmee wordt het particulieren mogelijk gemaakt gezamenlijk zonnepanelen te plaatsen op andermans dak. De Gemeente Oirschot steunt het initiatief van harte met € 5.000,- subsidie.

Op een loods aan de Geeneindseweg werden 348 zonnepanelen geïnstalleerd. Centraal staat de teruggave van de energiebelasting over de opgewekte energie, die wordt verkocht aan Greenchoice. Anders dan bij een private installatie, garandeert de overheid teruggave van energiebelasting voor een periode van 15 jaar. Door dit eerste project, met een vermogen van 94.500 Wp, genereren  we over de eerste 10 jaar gemiddeld 80.000 kWh/jaar en besparen we 38.400 kg Co2 / jaar.

Stel u verbruikt thuis gemiddeld 4.000 kWh / jaar elektriciteit. Dan kunt u met maximaal 17 panelen deelnemen met een investering van € 4.199. Deze 17 panelen genereren ca. 3.893 kWh per jaar. Voor elke kWh krijgt u van de overheid € 0,1226 terug. Dat is ca. € 477 belasting teruggave, elk jaar weer, minimaal 15 jaar lang. De investering is er dus in ca. 8 jaar uit en u heeft aldus een prachtig rendement op de investering.

Een coöperatie is samen doen en samen beslissen. De deelnemers houden volledige zeggenschap en hebben stemrecht. De Coöperatie biedt de leden aantrekkelijke voorwaarden; verkoop aan derden, of paneel-teruggave bij verhuizing en uitruil is onder voorwaarden mogelijk. Op 9 september is de eerste Algemene Leden Vergadering geweest. We hebben gesproken over onze verdere milieu-ambities; want Oirschot kan nog veel groener.

Blijf Zon op Oirschot volgen via facebook.com/Zon-op-Oirschot zodat u uw groenambities in de nabije toekomst kunt waarmaken. Deelname is mogelijk voor iedere particulier die woont in postcodegebied 5688 of in de omliggende postcodegebieden: 5281, 5682, 5684, 5689, 5091, 5089, 5066 en 5062.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Hans Geene, Voorzitter Zon op Oirschot, Nieuwstraat 60, telefoon (06) 12 83 61 74, e-mail jjhgeene@gmail.com