Home » Inwoners » Oirschot Blijvend Verbonden » Langzaamverkeersbrug Moorland

Langzaamverkeersbrug Moorland

Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de mens zich thuis. De gemeente Oirschot vindt het belangrijk dat mensen in Oirschot zich thuis voelen. Dit geldt niet alleen voor inwoners, maar ook voor toeristen, recreanten, expats of mensen die om een andere reden onze gemeente bezoeken. Het creëren van een toegankelijk centrum is dan ook erg belangrijk.

Het nieuwe bestemmingsplan voor de langzaamverkeersbrug Moorland maakt het mogelijk om over het Wilhelminakanaal een langzaamverkeersbrug aan te leggen. Dit zorgt ervoor dat de wijk Moorland en het centrum van Oirschot beter met elkaar verbonden zijn. En, zeker niet onbelangrijk, is de brug  het begin (of einde)  van de Groene Corridor: een robuuste landschappelijke verbinding tussen het 18 Septemberplein in Eindhoven en de Markt in Oirschot.

Oirschot wil een kwalitatieve groene gemeente zijn, het groene hart tussen De Kempen en het Groene Woud. Een aantrekkelijk rustpunt voor onze inwoners en de omgeving. Door de realisatie van de brug en de Groene Corridor ontstaat er de mogelijkheid om een parkachtige omgeving te maken.

Ballast Nedam bouwt de langzaamverkeersbrug Moorland

De samenwerkingscombinatie van wUrck, Wagemaker, Wijma Kampen en Nauta Heeg, onder leiding van Ballast Nedam heeft de aanbesteding gewonnen voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud voor de langzaamverkeersbrug over het Wilhelminakanaal in Oirschot. Het team werkte door op het onderliggende ontwerp van West 8. Uitvoering van de bouw zal starten in het najaar 2019. 

Materialen

De hoofdoverspanning van de nieuwe brug bestaat uit een houten vakwerk, rustend op twee robuuste bakstenen landhoofden aan beide oevers van het Wilhelminakanaal. De brug wordt gemaakt van de houtsoort Azobé, passend bij het recreatieve karakter van de Groene Corridor. Een beeldbepalend element van de brug wordt de oxiderood gecoate brugleuning die van oever naar oever lijkt te zweven en halverwege de oversteek tijdelijk wordt ondersteund door de houten vakwerkbrug.

Een nieuw icoon

De vakwerkbrug loopt diagonaal over het kanaal in verband met de unieke zichtlijn op de Sint-Petrusbasiliek. De monumentaliteit van de brug refereert aan het oude, historische karakter van het Oirschotse centrum. Tegelijk presenteert de brug zich als een nieuw, herkenbaar icoon in de regio.

Passend in de omgeving

Veel aandacht is er besteed aan het beperken van eventuele hinder voor de omwonenden aan de noordzijde (de kant van het centrum). Door de transparantie, slankheid en kleurstelling van de verschillende brugcomponenten, maar ook door te kiezen voor een compacte ligging die de afstand tot de woningen groter maak.

Vertraging

De langzaamverkeersbrug zou er in het voorjaar van 2019 moeten liggen. In oktober 2018 heeft wethouder Machielsen aangegeven dat we vertraging hebben opgelopen bij het aanleggen van de langzaamverkeersbrug over het Wilhelminakanaal in Oirschot. Tijdens het proces zijn er onduidelijkheden ontstaan over enkele technische aspecten van de brug. Om te komen tot oplossingen hebben we in de tussentijd verschillende gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat, Ballast Nedam, West8 en stichting ZET; adviseur toegankelijkheid en mobiliteit. 

Hoe nu verder?

Omdat we nu tot oplossingen zijn gekomen gaan we het ontwerp aanpassen. De vorm, het materiaal en de uitstraling van de langzaamverkeersbrug blijven hetzelfde. De pijlers krijgen wel een andere vorm. Als dit klaar is leggen we het ontwerp nog een keer voor aan West8, de ontwerper van de langzaamverkeersbrug. Ook leggen we het ontwerp dan nog een keer voor aan Rijkswaterstaat voordat de aannemer de vergunning aanvraagt. 

Raadsvergaderingen

Eind oktober heeft wethouder Machielsen aangegeven dat we vertraging hebben opgelopen bij het aanleggen van de langzaamverkeersbrug over het Wilhelminakanaal in Oirschot.  Op 22 januari 2019 hebben we de gemeenteraad geïnformeerd tijdens een informatiebijeenkomst.  Het college heeft een voorstel gemaakt waar de gemeenteraad een besluit over gaat nemen.

Besluitvormende raadsvergadering

Dinsdag 9 april om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomst van de langzaamverkeersbrug.
U bent van harte welkom.

brug

brug