Home » Inwoners » Oirschot Blijvend Verbonden » Langzaamverkeersbrug Moorland

Langzaamverkeersbrug Moorland

Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de mens zich thuis. De gemeente Oirschot vindt het belangrijk dat mensen in Oirschot zich thuis voelen. Dit geldt niet alleen voor inwoners, maar ook voor toeristen, recreanten, expats of mensen die om een andere reden onze gemeente bezoeken. Het creëren van een toegankelijk centrum is dan ook erg belangrijk.

Het nieuwe bestemmingsplan voor de langzaamverkeersbrug Moorland maakt het mogelijk om over het Wilhelminakanaal een langzaamverkeersbrug aan te leggen. Dit zorgt ervoor dat de wijk Moorland en het centrum van Oirschot beter met elkaar verbonden zijn. En, zeker niet onbelangrijk, is de brug  het begin (of einde)  van de Groene Corridor: een robuuste landschappelijke verbinding tussen het 18 Septemberplein in Eindhoven en de Markt in Oirschot.

Oirschot wil een kwalitatieve groene gemeente zijn, het groene hart tussen De Kempen en het Groene Woud. Een aantrekkelijk rustpunt voor onze inwoners en de omgeving. Door de realisatie van de brug en de Groene Corridor ontstaat er de mogelijkheid om een parkachtige omgeving te maken.

Ballast Nedam bouwt de langzaamverkeersbrug Moorland

De samenwerkingscombinatie van wUrck, Wagemaker, Wijma Kampen en Nauta Heeg, onder leiding van Ballast Nedam heeft de aanbesteding gewonnen voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud voor de langzaamverkeersbrug over het Wilhelminakanaal in Oirschot. Het team werkte door op het onderliggende ontwerp van West 8.  

Materialen

De hoofdoverspanning van de nieuwe brug bestaat uit een houten vakwerk, rustend op twee robuuste bakstenen landhoofden aan beide oevers van het Wilhelminakanaal. De brug wordt gemaakt van de houtsoort Azobé, passend bij het recreatieve karakter van de Groene Corridor. Een beeldbepalend element van de brug wordt de oxiderood gecoate brugleuning die van oever naar oever lijkt te zweven en halverwege de oversteek tijdelijk wordt ondersteund door de houten vakwerkbrug.

Een nieuw icoon

De vakwerkbrug loopt diagonaal over het kanaal in verband met de unieke zichtlijn op de Sint-Petrusbasiliek. De monumentaliteit van de brug refereert aan het oude, historische karakter van het Oirschotse centrum. Tegelijk presenteert de brug zich als een nieuw, herkenbaar icoon in de regio.

Passend in de omgeving

Veel aandacht is er besteed aan het beperken van eventuele hinder voor de omwonenden aan de noordzijde (de kant van het centrum). Door de transparantie, slankheid en kleurstelling van de verschillende brugcomponenten, maar ook door te kiezen voor een compacte ligging die de afstand tot de woningen groter maak.

Informatie en communicatie

Omgevingsmanager
Ballast Nedam werkt met een omgevingsmanager. Zij is op bepaalde tijdstippen aanwezig op de locatie en daar kunt u haar alle vragen stellen. De precieze tijden en locatie communiceren wij nog via het Oirschots Weekjournaal, www.oirschot.nl/langzaamvekeersbrug en www.facebook.nl/gemeenteoirschot.

Informatie over de voortgang van het project
Via het Oirschots Weekjournaal, www.oirschot.nl/langzaamvekeersbrug en www.facebook.nl/gemeenteoirschot houden wij u op de hoogte van mijlpalen of belangrijke informatie. Als het nodig is versturen wij ook brieven naar direct aanwonenden.

Mocht u vragen hebben kunt u mailen naar lvboirschot@ballast-nedam.nl.

Steef planning 

planning

Meer informatie volgt zo snel mogelijk

brug

brug

Bewonersbrieven

Hieronder leest u de bewonersbrieven.