Home » Inwoners » Oirschot Blijvend Verbonden » Randweg Oirschot

Randweg Oirschot

Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Daarom is het voor nu en  in de toekomst belangrijk om verbonden te blijven met onze regio. Ook na het verbreden van de A58 blijft de Eindhovensedijk een  belangrijke autoverbinding tussen Oirschot en Eindhoven.

De aansluiting bovenaan de Kempenbrug (de Prinses Irene brigade brug)  geeft problemen met de doorstroming op de Kempenweg en verkeersonveiligheid voor fietsers. De alternatieve routes via de woonwijk Moorland zijn ongeschikt voor het afwikkelen van het verkeer van en naar de Eindhovensedijk. Om verkeersproblemen bovenaan de Kempenbrug op te lossen en om verkeershinder in de  de wijk Moorland tegen te gaan is het gewenst om de Eindhovensedijk beter te ontsluiten via een nieuwe verbindingsweg tussen de Kempenweg en de Eindhovensedijk. Er is  onderzoek gedaan naar mogelijke tracés voor zo’n verbindingsweg. 

Tegelijkertijd is onderzocht of het doortrekken van deze nieuwe ontsluitingsweg naar de Bestseweg bijdraagt aan het verbeteren van de verkeersafwikkeling op de Bestseweg en de rotonde Bestsweg – Kempenweg – Rijkesluisstraat.

Deze studie laat zien dat een nieuwe verbindingsweg tussen de Kempenweg en de Eindhovensedijk een oplossing biedt voor de verkeersonveilige situatie bovenaan de Kempenbrug en de verkeershinder in de wijk Moorland. Het onderzoek laat ook zien dat het doortrekken van de weg naar de Bestseweg onvoldoende oplossend vermogen heeft voor de verkeersafwikkeling op de Bestseweg en de rotondes in het bijzonder.

plattegrond randweg

Deze studie hebben we gedaan samen met een klankbordgroep waarin een aantal inwoners en belangengroeperingen vertegenwoordigd waren.

Naar aanleiding van de resultaten van deze studie heeft stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om:

  1. de conclusie vanuit het onderzoek over te nemen;
  2. opdracht te geven voor het verder uitwerken van de plannen voor een nieuwe verbindingsweg tussen de Kempenweg en de Eindhovensedijk te noorden van de A58; en
  3. besluitvorming over het al dan niet  realiseren van een verbindingsweg tussen de Eindhovenseweg en Bestseweg uit te stellen tot na de verbreding van de A58.

Klankbordgroep

Op maandag 20 november 2017 vond de eerste bijeenkomst met de klankbordgroep plaats over de randweg. Specifiek de omgeving hadden we hiervoor uitgenodigd. Denk daarbij aan inwoners, ondernemers, belangengroepen en sportverenigingen. Landschapsarchitect MTB uit 's-Hertogenbosch  heeft hier de eerste ideeën gepresenteerd. Na enkele sessies met deze klankbordgroep is er een rapport opgesteld.