Home » Inwoners » Omgevingsdialoog

Omgevingsdialoog

Afspraken  omgevingsdialoog

Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich ook thuis blijft voelen, maken we afspraken met de buurt als je iets wilt veranderen in je eigen omgeving. Het gaat hierbij vooral om verbouwingen die niet in het bestemmingsplan passen, of andere aanpassingen die van invloed zijn op uw omgeving. Maar ook voor kleine aanpassingen is het altijd verstandig om dit met uw directe buren te bespreken.

Soms zien wij dat het overleg met de buurt wel gevoerd wordt, maar dat er achteraf toch onduidelijkheden of vragen zijn. Daarom willen we onze inwoners graag een handje helpen bij het voeren van een goed gesprek over een ruimtelijke ontwikkeling. Op deze pagina leest u hoe u zo’n gesprek (omgevingsdialoog) kunt voeren. Wanneer u deze handleiding gebruikt is voor iedereen duidelijk wat inwoners van het gesprek kunnen verwachten. Daarnaast weet de initiatiefnemer zeker dat het gesprek goed is gevoerd.

Vanaf 1 juni 2018 moet bij elke ruimtelijke ontwikkeling een gesprek met de omgeving gevoerd worden, op basis van deze afspraken.