Home » Inwoners » Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

De gemeente Oirschot beschikt over talloze kwaliteiten: prachtige natuurgebieden, een fraai landschap en indrukwekkende cultuurhistorie. Met aantrekkelijke woonkernen, kansen om te ondernemen, mogelijkheden om te werken én de vrije tijd door te brengen, is het goed toeven in Oirschot. OnzNiet voor niets gebruiken we de slogan: Oirschot: Monumentaal, Ondernemend en Groen: daar voelt de MENS zich thuis.

We willen dat Oirschot ook in de toekomst een fijne, gezonde en veilige gemeente is om te wonen, werken en te recreëren. Om dat te borgen heeft de gemeenteraad op 26 september 2017 de Omgevingsvisie Oirschot vastgesteld. De visie gaat uit van vertrouwen en ruimte voor eigen initiatief. De visie bevat koersbepalende uitspraken en vormt een inspiratiekader voor initiatieven. De visie geeft de gemeente een handvat voor de beoordeling van plannen van inwoners en initiatiefnemers en het zorgt voor houvast bij het bepalen van uitgangspunten voor regionale opgaven. Het doel (een fijne plek om te wonen, werken en recreëren) staat centraal, evenals het maatwerk dat hiervoor nodig is.

Een visie krijgt pas waarde als we er ook naar handelen. We zijn al aan de slag! Overal in de gemeente werken we samen met onze inwoners aan de leefomgeving.

Meer weten? Lees hier de Omgevingsvisie. Of neem dan contact op met Martijn Groenestein, bereikbaar via 0499-583333 of info@oirschot.nl.