Home » Inwoners » Parkeren » Parkeervisie centrum Oirschot

Parkeervisie centrum Oirschot

De parkeerdruk in het centrum van Oirschot neemt toe. We hebben op dit moment geen signalen dat de parkeerdruk afneemt de komende jaren.  Daarom maakt  de gemeente een start met het opstellen van een nieuw parkeerplan voor het centrum van Oirschot. Dit doen we niet alleen, maar  samen met belanghebbenden uit het centrum. Op woensdag 25 april heeft de gemeente een  informatiebijeenkomst georganiseerd, waar onder andere het  proces  om te komen tot een nieuw parkeerplan is toegelicht.

Tijdens de informatiebijeenkomst hebben we aangegeven dat we de parkeervisie gaan opstellen samen met een  review panel. Dit is een adviesgroep van 16 personen waarin alle belangengroepen vertegenwoordigd zijn. Iedereen kon zich aanmelden. Omdat er veel aanmeldingen waren hebben we geloot en is er een adviesgroep ontstaan. Zij gaan de komende maanden een advies opstellen voor het college van burgemeester en wethouders. In de adviesgroep zijn de volgende doelgroepen vertegenwoordigd:

  • Buurtbeheer Centrum
  • Visit Oirschot
  • Zorgdomein (vertegenwoordiger van Joris Zorg)
  • Wooninc
  • Parochie
  • Rabobank (grote werkgever)
  • Supermarkten
  • Winkeliers in het centrum
  • Horeca in het centrum
  • Inwoners van het centrum (zeven deelnemers)

Parkeertelling

In de week van 14 mei vindt er een parkeertelling in het centrum van Oirschot plaats. Deze gegevens kunnen we gebruiken voor het opstellen van de parkeervisie.