Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Adresonderzoek

Adresonderzoek

U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

U kunt om twee redenen een afspraak maken voor adresonderzoek:

 1. u heeft een brief van de gemeente ontvangen waarin staat dat wij onderzoek doen naar uw adres;
 2. u wilt dat iemand wordt uitgeschreven van uw adres.
U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt in de volgende gevallen een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente:

 • Iemand staat op uw adres ingeschreven die er niet woont.
 • Iemand heeft een briefadres op uw adres en u kunt die persoon niet meer bereiken.
 • Iemand heeft een briefadres op uw adres en u wilt uw toestemming voor het briefadres intrekken.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt een adresonderzoek aan bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt een adresonderzoek aanvragen als u eigenaar, huurder of medebewoner bent van de woning. U kunt een adresonderzoek ook weer intrekken.

U vindt hier informatie over: "Wat neem ik mee?"

Wat neem ik mee?

Wat u moet meenemen, is afhankelijk van de situatie. Er zijn twee mogelijkheden:

 1. u heeft een brief van de gemeente ontvangen waarin staat dat wij onderzoek doen naar uw adres;
 2. u wilt dat iemand wordt uitgeschreven van uw adres.

Ik heb een brief van de gemeente ontvangen over adresonderzoek
Als u een brief heeft ontvangen dat wij een onderzoek hebben gestart naar uw adres, moet u aantonen waar u woont. Er kunnen zich twee situaties voordoen:

 1. U bent verhuisd naar een nieuw adres. Dan doet u aangifte van verhuizing in de gemeente waar u bent gaan wonen.
 2. Als u nog steeds op hetzelfde adres woont, maakt u een afspraak "Adresonderzoek". Dan neemt u het volgende mee:
  • een legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of Nederlands rijbewijs);
  • een huurcontract of koopcontract waaruit blijkt dat u wel degelijk op het adres woont;
  • brieven of andere bewijsstukken (bv. energierekening, waterrekening) die kunnen aantonen dat u wel degelijk op het adres woont.

Ik wil dat iemand wordt uitgeschreven van mijn adres
Als een oude bewoner van uw adres zijn verhuizing niet heeft doorgegeven, kunt u de gemeente vragen om een onderzoek op te starten. Wij kunnen ons onderzoek sneller uitvoeren als we zoveel mogelijk gegevens hebben over de persoon die niet meer op uw adres woont.

Bij de afspraak neemt u het volgende mee:

 • uw eigen identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of Nederlands rijbewijs);
 • informatie over de geboortedatum en naam van de persoon die niet meer op uw adres woont;
 • informatie over het nieuwe adres van de persoon die niet meer op uw adres woont;
 • e-mailadres en/of telefoonnummer van degene die niet meer op uw adres woont;
 • eventuele andere gegevens die relevant kunnen zijn.