Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Automatische incasso, machtiging

Automatische incasso, machtiging

  • Inloggen met DigiD
  • Online aanvraag
U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit heet een machtiging. U geeft de gemeente dan toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven.

De aanvraag, wijziging of annulering van de automatische incasso kunt u direct aanvragen onder het tabblad direct regelen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Betaalt u via automatische incasso? Dan wordt het bedrag in 8 termijnen afgeschreven. Dit gebeurt in de 8 maanden na dagtekening van de aanslag, altijd aan het einde van de maand.

U kunt met het online formulier onder het tabblad direct regelen een machtiging afgeven voor automatische incasso. Ook kunt u via dit formulier een machtiging wijzigen of stopzetten.