Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Bedrijfsactiviteiten wijzigen

Bedrijfsactiviteiten wijzigen

U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

  • Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0497-531300 of maak een afspraak via het contactformulier.

    Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u in uw bedrijf veranderingen invoert, bijvoorbeeld door het aanpassen van processen of activiteiten of door uitbreiding, dan moet u dat aan de gemeente doorgeven.

De manier waarop veranderingen gemeld dienen te worden hangt af van de aard van de inrichting (meldingsplichtige of vergunningsplichtige inrichting) en de mate van verandering.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Een verandering moet gemeld worden door middel van een meldingsformulier of een aanvraagformulier voor een milieuvergunning.

Zowel het meldingsformulier als het aanvraagformulier voor de vergunning zijn op te vragen bij het team Vergunningen van de gemeente Oirschot.

Voor het wijzigen of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten moet u een melding doen of een vergunning aanvragen.

  • Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) gaat u na of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. Dit hangt af van de soort verandering en hoeveel u verandert.
  • Via het Omgevingsloket online doet u de vergunningsaanvraag en controleert of u voor de overige activiteiten een vergunning nodig heeft.
  • Log in via eHerkenning.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gang van zaken is afhankelijk van specifieke omstandigheden.

Naast het milieu speelt ook de brandveiligheid een rol. Dit betekent dat ook de brandweer zal controleren of de gebruiksvergunning nodig is, of dat deze zal moeten worden aangepast. Dit geldt eventueel ook voor het aanvalsplan van de brandweer.

U vindt hier informatie over: "Wat neem ik mee?"

Wat neem ik mee?

Neem contact op met VTH de Kempen, telefoon 0497-531300 of maak een afspraak.