Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Begraven of cremeren

Begraven of cremeren

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente Oirschot kent geen gemeentelijke begraafplaatsen. Voor meer informatie over de uitgifte van graven kunt u zich wenden tot de diverse parochiebesturen.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

De adressen en telefoonnummers van de parochies vindt u in de gemeentegids.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Beheersverordening
  • Specifieke gemeentelijke beheersverordening