Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Belastingen, betalingsregeling

Belastingen, betalingsregeling

  • Inloggen met DigiD
  • Online aanvraag
U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Kwijtschelding aanvragen: hiervoor heeft u als burger DigiD nodig.

DigiD aanvragen:
www.digid.nl
 

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt gemeentelijke belastingen in één keer betalen of in termijnen. Meestal mag u in termijnen betalen als u tijdelijk niet kunt betalen. Bijvoorbeeld omdat u financiële problemen hebt. U kunt dan een betalingsregeling aanvragen. Als de gemeente akkoord gaat, krijgt u uitstel van betaling.

De gemeente mag ook gemeentelijke belastingen kwijtschelden. Dit kan alleen als u een laag inkomen of laag vermogen hebt.

Kwijtschelding kunt u aanvragen onder het tabblad direct regelen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U dient een schriftelijk verzoek in bij de gemeente.

Wordt uw verzoek ingewilligd, dan krijgt u hiervan schriftelijk bericht en betaalt u volgens de afgesproken regeling.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Het krijgen van een betalingsregeling is afhankelijk van uw financiële positie. Die bepaalt tevens de vorm van de betalingsregeling en onder welke condities u de regeling krijgt. U moet wel binnen zes weken na dagtekening van de aanslag uw verzoek hebben ingediend bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat neem ik mee?"

Wat neem ik mee?

  1. Loonstrookje.
  2. Huurcontract.
  3. Ziektekostenoverzicht.

Het verzoek dient binnen de gestelde termijn (6 weken na dagtekening van de aanslag) door de gemeente ontvangen te zijn.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Gemeentelijke Belastingverordening