Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  • Inloggen met DigiD
  • Online aanvraag
U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Kwijtschelding: hiervoor heeft u als burger DigiD nodig.
 

DigiD of eHerkenning aanvragen:
www.digid.nl
 

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u en uw eventuele partner samen een netto besteedbaar inkomen hebben op bijstandsniveau en er weinig vermogen is, komt u wellicht in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van: afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting.
Per adres kan één persoon kwijtschelding aanvragen.

Voor de bepaling van het netto besteedbaar inkomen en het vermogen is wettelijk bepaald wat meegenomen moet worden. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt dus af van uw persoonlijke situatie.

In de onderstaande gevallen hebben u en uw eventuele partner in ieder geval geen recht op kwijtschelding:

  • als er een motorvoertuig met een waarde van meer dan € 2269 is. Tenzij aantoonbaar is dat het motorvoertuig absoluut onmisbaar is voor de uitoefening van een beroep dan wel absoluut onmisbaar is in verband met invaliditeit.
  • als er een eigen woning is waarvan de WOZ-waarde hoger is dan de huidige openstaande hypotheekschuld.
  • als u ondernemer bent.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt onder het tabblad direct regelen kwijtschelding aanvragen. Uw aanvraag wordt dan meteen verzonden naar de gemeente.

Om de administratieve lasten voor u en uw eventuele partner zo beperkt mogelijk te houden maakt de gemeente gebruik van het Inlichtingen Bureau (IB). Het IB is opgericht door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het IB vergelijkt de gegevens die bij de gemeente bekend zijn met de gegevens van onder andere de Belastingdienst, het UWV en de RDW.

Als het IB uw verzoek tot kwijtschelding niet zelf kan beoordelen wordt door de gemeente meer informatie bij u opgevraagd. Voor het verzoek kunt u verderop het online formulier invullen.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Uw aanvraag kan tot 10 weken duren.