Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  • Inloggen met DigiD
  • Online aanvraag
U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Kwijtschelding: hiervoor heeft u als burger DigiD nodig.
 

DigiD of eHerkenning aanvragen:
www.digid.nl
 

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u en uw eventuele partner samen een netto besteedbaar inkomen hebben op bijstandsniveau en er weinig vermogen is, komt u wellicht in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van: afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting.
Per adres kan één persoon kwijtschelding aanvragen.

Voor de bepaling van het netto besteedbaar inkomen en het vermogen is wettelijk bepaald wat meegenomen moet worden. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt dus af van uw persoonlijke situatie.

In de onderstaande gevallen hebben u en uw eventuele partner in ieder geval geen recht op kwijtschelding:

  • als er een motorvoertuig met een waarde van meer dan € 2269 is. Tenzij aantoonbaar is dat het motorvoertuig absoluut onmisbaar is voor de uitoefening van een beroep dan wel absoluut onmisbaar is in verband met invaliditeit.
  • als er een eigen woning is waarvan de WOZ-waarde hoger is dan de huidige openstaande hypotheekschuld.
  • als u ondernemer bent.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt onder het tabblad direct regelen kwijtschelding aanvragen. Uw aanvraag wordt dan meteen verzonden naar de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Uw aanvraag kan tot 10 weken duren.