Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Wilt u een actueel ter inzage liggend bouwplan, bouwtekening of bestemmingsplan inzien, vul dan onderstaand formulier online in. Wij bellen u dan om een afspraak te maken.

Bent u op zoek naar een bouwplan of - tekening van een reeds bestaand gebouw? Dan vindt u meer informatie op de pagina over het gemeentearchief.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

2019

Kosten kopie kaarten van bouwtekeningen.:

  • Zwart-wit A4: € 4,25
  • Zwart-wit A3: € 4,80
  • Zwart-wit A2: € 6,35
  • Zwart-wit A1: € 7,00
  • Zwart-wit A0: € 8,65

  • Kleur A4: € 5,45
  • Kleur A3: € 7,45
  • Kleur A2: € 27,85
  • Kleur A1: € 29,80
  • Kleur A0: € 33,30

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente publiceert alle ingediende aanvragen en alle verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen op www.officielebekendmakingen.nl en in het Oirschots Weekjournaal. Zodra wij een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen hebben verleend, ligt deze 6 weken ter inzage bij de centrale balie. Wordt u rechtstreeks in uw belangen getroffen door een vergunning, dan kunt u binnen zes weken nadat wij de vergunning aan de aanvrager hebben verzonden bezwaar maken tegen de verleende omgevingsvergunning.

Bent u op zoek naar een bouwplan of - tekening van een reeds bestaand gebouw? Dan vindt u meer informatie op de pagina over het gemeentearchief.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Bij de publieksbalie in het gemeentehuis kunnen bestemmingsplannen, ter inzage liggende bouwplannen en verleende bouwvergunningen worden ingezien. Indien u dat wenst kunt u, tegen betaling van de kopiekosten, een afschrift krijgen van de verleende bouwvergunning.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. De gemeente vraagt ook om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets. Al deze gegevens kunt u bekijken bij de gemeente.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt

Bent u op zoek naar een bouwplan of - tekening van een reeds bestaand gebouw? Dan vindt u meer informatie op de pagina over het gemeentearchief.