Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Caravan parkeren op de openbare weg

Caravan parkeren op de openbare weg

U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

 • Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0497-531300 of maak een afspraak via het contactformulier.

  Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De leges bedragen € 98,35.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U mag uw caravan of camper niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg laten staan. Ook aanhangwagens, vouwwagens en dergelijke mogen niet langer dan 3 achtereenvolgende dagen op de openbare weg staan.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Vraag de ontheffing minimaal vier weken van te voren schriftelijk aan.

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • uw naam en adres
 • periode waarvoor u ontheffing aanvraagt
 • waarom u uw caravan wilt parkeren op de openbare weg
 • een omschrijving of een afbeelding van uw voertuig
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U krijgt de ontheffing alleen in de volgende gevallen:

 • Parkeren neemt niet te veel parkeerruimte in.
 • Het straatbeeld wordt niet nadelig beïnvloed.
 • U parkeert op een door de gemeente bij ontheffing aangewezen plaats.
 • Parkeren levert geen overlast op voor de bewoners en weggebruikers, bijvoorbeeld door hinder of gevaar.
U vindt hier informatie over: "Wat neem ik mee?"

Wat neem ik mee?

 • Zet in uw aanvraag uw naam en adres en de periode waarvoor u ontheffing aanvraagt.
 • Geef ook aan waarom u de ontheffing aanvraagt.
 • Voeg een omschrijving of een afbeelding van uw voertuig toe.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.