Collecte

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Hieronder vindt u pdf-files. U kunt het formulier digitaal invullen, uitprinten om een handtekening te zetten, scannen en vervolgens mailen naar vergunningen@kempengemeenten.nl of per post opsturen.

U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0499 - 583333 of maak een afspraak via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Het tarief voor een collectevergunning bedraagt € 65,20.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Collecteren is het houden van een openbare inzameling van geld of goederen. Onder collecteren wordt ook het aanbieden van een intekenlijst voor de inzameling van geld voor een goed doel of het houden van een donateursactie gezien. Om te mogen collecteren is een vergunning nodig. Ook voor het werven van donateurs is dus een collectevergunning nodig. Geen vergunning is nodig voor instellingen die zijn vermeld op het landelijk collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving, de collectes die veelal gelijktijdig in het hele land plaatsvinden. Voorwaarde hierbij is dan wel dat ze niet op zondag collecteren en op maandag tot en met zaterdag uitsluitend tussen 9.00 uur en 21.00 uur.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

In uw aanvraag moet u laten zien dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert;
  • een omschrijving van de collecte;
  • de periode waarin u de collecte wilt houden.

Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient.

De aanvraag moet ingediend worden op het daarvoor beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente wil dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. Per kalenderjaar mag dezelfde organisatie daarom maar één keer collecteren. Een collectevergunning wordt voor maximaal één week verleend.  Per kalenderweek mag door maximaal één landelijke organisatie en één plaatselijke organisatie een collecte worden gehouden waarbij geld wordt ingezameld. Daarnaast mag per kalenderweek één verkoopactie per dorpskern plaatsvinden. Als een collecte niet in de gehele gemeente wordt gehouden mag in de dorpskernen waar de collecte niet wordt gehouden een andere collecte worden gehouden (inclusief verkoopactie).

Een collectevergunning voor een donateursactie wordt alleen verleend aan plaatselijke organisaties of aan bedrijven die werven voor organisaties die het CBF keurmerk “Erkend Goed Doel” hebben. Een donateursactie mag zowel in als buiten de vrije perioden van het landelijke collecterooster van het CBF worden georganiseerd en kan ook samenvallen met een andere landelijke of plaatselijke geldinzamelingsactie of verkoopactie.   

Er mag uitsluitend gecollecteerd worden op maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 21.00 uur. Op zondagen en nationale feestdagen mag er niet gecollecteerd worden.

Wanneer landelijke organisaties collecteren kunt u zien op het landelijke collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Ook het gemeentelijke collecterooster kunt u vinden op de website van het CBF.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Kijk voor meer informatie en voor het landelijke collecterooster op de website van CBF.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Kijk voordat u een datum bepaalt voor uw collecte in het landelijke collecterooster of er een "vrije periode" is. Informeer daarna bij de medewerker collectevergunningen van de afdeling Dienstverlening van de gemeente of deze periode nog daadwerkelijk vrij is. Hiermee vermindert u de kans op afwijzing.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oirschot verlenen een doorlopende collectevergunning (vergunning die tot wederopzegging wordt verleend) aan de instellingen die deze vergunning aanvragen én op het collecterooster van het CBF vermeld staan.