Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Festiviteit bedrijf, vereniging of school

Festiviteit bedrijf, vereniging of school

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Hieronder vindt u een pdf-file. U kunt het formulier digitaal invullen, uitprinten om een handtekening te zetten, scannen en vervolgens mailen naar vergunningen@kempengemeenten.nl of per post opsturen.

U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0499 - 583333 of maak een afspraak via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als bedrijf, vereniging of school mag u een paar keer per jaar een festiviteit organiseren, waarbij u veel geluid maakt. Bijvoorbeeld:

 • een muziekoptreden bij een café
 • een straatfeest samen met andere verenigingen
 • een personeelsfeest met een band of dj
 • een schooltoernooi

Als u zo'n festiviteit wilt organiseren, meldt u dit bij de gemeente.

Een incidentele festiviteit moet worden aangevraagd als een inrichting niet kan voldoen aan de normale geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit (het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer). Op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening is het een inrichting toegestaan maximaal 4 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden.

Bij een incidentele festiviteit mag het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de inrichting niet meer bedragen dan 75 dB(A) tussen 10.00 en 19.00 uur, 70 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur en 65 dB(A) tussen 23.00 en 01.00 uur. Na 01.00 en 03.00 uur gelden de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Dit wordt gemeten op de gevel van geluidgevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter (inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing gelaten).

De normale geluidsvoorschriften, zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit, zijn:

 • tussen 7.00 en 19.00 uur 50 dB(A);
 • tussen 19.00 en 23.00 uur 45 dB(A);
 • tussen 23.00 en 07.00 uur 40 dB(A),

Metingen volgens de handleiding meten en rekenen industrielawaai. Het betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op 1,5 meter hoogte ter plaatse van meetpunten / geluidgevoelige bestemmingen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U meldt uw festiviteit bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

 • omschrijving van activiteiten
 • datum en tijdstip
 • wat voor geluid er gemaakt wordt (muziek, gejuich, megafoon etc.)
 • op welke tijd en plaats dit gebeurt

Doe uw melding uiterlijk 2 weken van tevoren.

Andere vergunningen of ontheffingen

Vraag aan de gemeente of u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol.

De gemeente heeft hiervoor een standaardformulier.