Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Forensenbelasting

Forensenbelasting

  • Inloggen met DigiD
  • Online aanvraag
U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Automatisch betalen: hiervoor heeft u als burger DigiD nodig, en als organisatie, vereniging of instelling eHerkenning (niveau 2). 
Bezwaar gemeentelijke belastingen en leges: hiervoor heeft u DigiD nodig.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De belasting bedraagt een bepaald percenrage van de voor de onroerende zaakbelastingen vastgestelde waarde.

Voor 2019 is dit 2,11 ‰.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u een tweede woning of stacaravan meer dan 90 dagen per jaar in de ene gemeente tot uw beschikking hebt, terwijl u ingeschreven staat in een andere gemeente, betaalt u forensenbelasting.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. Het te betalen bedrag wordt dan automatisch van uw bankrekening afgeschreven.

De aanvraag, wijziging of annulering van de automatische incasso kunt u direct aanvragen onder het tabblad direct regelen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U betaalt de forensenbelasting.

Automatische incasso aanvragen:
U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. Het te betalen bedrag wordt dan automatisch van uw bankrekening afgeschreven.De aanvraag, wijziging of annulering van de automatische incasso kunt u direct aanvragen onder het tabblad direct regelen.

Bezwaar maken tegen de forensenbelasting:
Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen. Dit bezwaar dient u in bij de heffingsambtenaar van de gemeente Oirschot. U kunt dit meteen doen onder het tabblad direct regelen.
De behandeling van uw bezwaar kan tot 8 weken duren waarna u de uitspraak per post ontvangt. Dit kan verlengd worden met 6 weken.