Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerkaart

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart zijn de legeskosten € 119,10.

Voor het verlengen van een invaliden- of gehandicaptenparkeerkaart zijn de legeskosten € 56,55.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Er zijn drie soorten kaarten.

Bestuurderskaart

  • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
  • U kunt zelf auto rijden.

Passagierskaart 

  • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
  • U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

Instellingenkaart 

Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Gehandicaptenparkeerkaarten worden verstrekt door de gemeente. Een aanvraagformulier voor een gehandicaptenparkeerkaart kunt u bij het Loket WIJzer in het Sociaal Cultureel Centrum "De Enck" krijgen. De gehandicaptenparkeerkaart kunt u zelf ophalen bij het Loket WIJzer, omdat de kaart nooit elektronisch wordt verstrekt.

Medisch onderzoek

Vraagt u voor het eerst een kaart aan, dan zal de medische instantie de oorzaak en de ernst van uw handicap of aandoening onderzoeken. Daarop adviseert deze instantie de gemeente over het al dan niet verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart. Bij dat onderzoek worden uw persoonlijke omstandigheden meegewogen. Een lichamelijk onderzoek is niet altijd nodig; vaak wordt volstaan met het stellen van vragen.

Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Neem dan hierover informatie mee (afsprakenkaarten of medicijnkaarten) om uw aanvraag te onderbouwen. Bij verlenging van de kaart is meestal geen medisch onderzoek meer nodig. Maar wanneer uw medische situatie is gewijzigd kan de gemeente u wel doorverwijzen naar de medische instantie.

Vraagt u een passagierskaart aan omdat u langdurig afhankelijk bent van de hulp van een bestuurder, dan zal bij de medische keuring uw hulpafhankelijkheid worden beoordeeld.

  • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
  • De parkeerkaart staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
  • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

U vindt hier informatie over: "Wat neem ik mee?"

Wat neem ik mee?

  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • Een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
  • Bewijs van medisch onderzoek
U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Voor meer informatie kunt u terecht bij de medewerkers van het Loket WIJzer.

Het loket Wijzer is gevestigd in De Enck, De Loop 67 in Oirschot.
Telefoonnummer (0499) 335 142 of 572 707.