Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Geluidsoverlast en geuroverlast

Geluidsoverlast en geuroverlast

U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

  • Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0497-531300 of maak een afspraak via het contactformulier.

    Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Geluidhinder door vliegtuigen en helikopters

Voor klachten over geluidhinder door vliegtuigen en helikopters kunt u terecht bij de Koninklijke Luchtmacht.

Defensie streeft ernaar bij de vluchten niet meer geluid te veroorzaken dan strikt noodzakelijk. Echter, het voorkomen van iedere vorm van geluid is niet mogelijk. Eventuele klachten kunt u indienen via www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of bellen met het gratis nummer 0800 – 022 60 33. U kunt hier terecht voor klachten binnen heel Nederland.

Voor informatie over vliegbewegingen zie: www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of Teletekst pagina 766.

Geluidhinder van horeca of evenementen

Het kan gebeuren dat u geluidsoverlast ondervindt van horeca-ondernemingen of evenementen. U kunt hierover een klacht/melding indienen via onderstaande opties:

Telefonisch

U kunt telefonisch contact opnemen met de Provinciale Milieuklachtencentrale via telefoonnummer 073-6 812 821.

Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Digitaal

U kunt uw klacht of melding ook doorgeven via het online meldingsformulier op de website van de provincie Noord-Brabant: Meldingsformulier Provinciale Milieuklachtencentrale

Zodra de provincie een klacht of melding ontvangt via de Milieuklachtencentrale, krijgt de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) opdracht om de klacht verder in behandeling te nemen. De ODZOB controleert dan of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt. Ook bekijkt de ODZOB of het probleem snel opgelost kan worden.

Nadere informatie over de ODZOB treft u aan op www.odzob.nl

Geurhinder

Ook kan het gebeuren dat u geuroverlast ondervindt. U kunt hierover een klacht/melding indienen via onderstaande opties:

Telefonisch

U kunt telefonisch contact opnemen met de Provinciale Milieuklachtencentrale via telefoonnummer 073-6 812 821.

Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Digitaal

U kunt uw klacht of melding ook doorgeven via het online meldingsformulier op de website van de provincie Noord-Brabant: Meldingsformulier Provinciale Milieuklachtencentrale

Zodra de provincie een klacht of melding ontvangt via de Milieuklachtencentrale, krijgt de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) opdracht om de klacht verder in behandeling te nemen. De ODZOB controleert dan of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt. Ook bekijkt de ODZOB of het probleem snel opgelost kan worden.

Nadere informatie over de ODZOB treft u aan op www.odzob.nl