Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Gemeente aansprakelijk stellen

Gemeente aansprakelijk stellen

  • Inloggen met DigiD
  • Online aanvraag
U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Schademeldingsformulier aansprakelijkheid

Houdt er rekening mee dat u de oorzaak van de schade en de aansprakelijkheid van de gemeente met voldoende overtuigend bewijs moet aantonen.

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging zodra uw aansprakelijkstelling ontvangen is. De gemeente beoordeelt uw claim. De gemeente kan uw schadeclaim ook doorsturen naar de verzekeraar van de gemeente. U wordt hiervan dan op de hoogte gebracht. ln dat geval behandelt de verzekeringsmaatschappij de schadeclaim en laat u rechtstreeks weten of uw schade voor vergoeding in aanmerking komt. De duur van de afhandeling van uw schademelding is afhankelijk van de soort schade.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen wanneer u schade heeft geleden waarvan u vindt dat de gemeente verantwoordelijk is.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

In het kennisdossier Aansprakelijkheid van de gemeente vindt u uitgebreide informatie, onder andere over de eigen verantwoordelijkheid van de burgers en de situaties waarin de gemeente niet aansprakelijk is.