Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Gemeentearchief bekijken

Gemeentearchief bekijken

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u een verzoek doen om informatie uit het gemeentearchief. Doet u dit liever per post? Stuur dan een brief met uw verzoek naar Gemeente Oirschot, postbus 11, 5688ZG, Oirschot.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Voor het opzoeken van de gevraagde informatie brengen wij € 22,65 per kwartier in rekening. Voor het digitaal verzenden van documenten brengen we geen extra kosten in rekening. Kopieën in papieren vorm kosten per A4 zwart / wit € 0,30 en per A4 in kleur € 0,50.

Voor andere papierformaten gelden andere tarieven. Een overzicht vindt u in de Legesverordening 2019. U ontvangt een factuur nadat u de gevraagde informatie heeft ontvangen.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u inzage in de bouw- of milieuvergunning van uw woonhuis of bedrijf, bent u op zoek naar bodeminformatie of wilt u de notulen van een raads- of commissievergadering nalezen? Heeft u informatie nodig voor een werkstuk, scriptie of publicatie over de gemeente? We zoeken graag voor u op welke informatie er beschikbaar is in het gemeentearchief.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt een verzoek voor informatie uit het gemeenterarchief online indienen via het tabblad 'Direct regelen' op deze pagina. U kunt ook een schriftelijk verzoek indienen door een brief te sturen naar de gemeente Oirschot. Geef duidelijk aan welke informatie u zoekt.

In bepaalde gevallen kunnen we gegevens niet verstrekken in verband met privacyregels of regels rondom openbaarheid van informatie.

Oude gegevens

Het Gemeentearchief is een documentatiecentrum ten behoeve van de gemeentelijke organisatie. Oudere gemeentelijke documenten van vóór 1980 en kaarten, foto's en krantenknipsels worden bewaard door het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (voorheen Streekarchief). Ook voor uw genealogisch onderzoek kunt u terecht bij het RHCe. Over het algemeen dateren de eerste akten van de burgerlijke stand en de oudste bevolkingsregisters uit 1810.

Het RHCe is gevestigd in de Raiffeisenstraat 18, 5611 CH Eindhoven (telefoon: 040-2649940). Ook kunt u informatie over het RHCe vinden op de website: www.rhc-eindhoven.nl

Inzien van recent verleende vergunningen

Meer informatie over het inzien van recent verleende bouw- en of milieuvergunningen vindt u op de pagina over 'Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken'. 

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Wij streven ernaar de beschikbare informatie binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw verzoek aan te leveren. 

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Voor gegevens ouder dan 20 jaar kunt u het beste terecht bij het streekarchief of een Regionaal Historisch Centrum (RHC) in uw provincie.

Stamboomonderzoek

De gemeente bewaart alleen informatie uit registraties van de gemeente zelf. Daarom kan het zijn dat u informatie voor stamboomonderzoek bij meerdere gemeenten moet zoeken. U kunt dit als volgt doen:

  • U gaat naar de gemeente waar u informatie van wilt. Moeten sommige gegevens worden opgezocht in het gemeentelijk archief? Dan kan de gemeente uw aanvraag doorsturen.
  • U kunt ook naar de Rijksarchiefdienst. Stuur dan een brief waarin u aangeeft welke informatie u zoekt.