Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Gemeentegrond gebruiken

Gemeentegrond gebruiken

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Aan de ingebruikgeving van grond zijn geen kosten verbonden. Aan uitgifte door middel van verhuur of verkoop zijn wel kosten verbonden.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt de gemeente vragen of u gemeentelijke grond mag gebruiken. Bijvoorbeeld voor een tuin of wei, opslag van bouwmaterialen of plaatsen van een container. Gaat de gemeente akkoord? Dan mag u de grond gebruiken, maar de gemeente blijft altijd eigenaar.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  1. U dient een schriftelijk verzoek om uitgifte in bij het college van burgemeester en wethouders.
  2. Als uitgifte wordt zowel ingebruikgeving, verhuur als verkoop gezien.
  3. De gemeente beoordeelt of een groenstrook in aanmerking komt voor uitgifte en voor welke manier van uitgifte.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

In de gemeente Oirschot is er een beleidsnota Snippergroen en Restpercelen. Hierin staan de criteria die worden gehanteerd bij verzoeken om groenstroken, snippergroen en restgronden te gebruiken. Hier leest u de beleidsnota Snippergroen en Restpercelen.

U vindt hier informatie over: "Wat neem ik mee?"

Wat neem ik mee?

Situatieschets van de betreffende grond.