Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Graf op gemeentelijke begraafplaats aanvragen

Graf op gemeentelijke begraafplaats aanvragen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt een overledene begraven op een gemeentelijke begraafplaats of een particuliere begraafplaats. Kiest u voor een gemeentelijke begraafplaats? Dan doet u bij de gemeente een aanvraag voor een graf. Uw uitvaartondernemer regelt dit voor u.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

De uitvaartondernemer kan een graf aanvragen bij de gemeente. Maar u mag dit ook zelf doen.

Geef bij de aanvraag de volgende informatie:

  • de naam van de overledene
  • de geboortedatum en geboorteplaats van de overledene
  • de datum en plaats van overlijden
  • de datum waarop de begrafenis plaatsvindt
  • de periode waarin u het graf op de begraafplaats wilt huren (periodes van 20, 30 en 50 jaar zijn gebruikelijk)
  • grafgegevens
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Een graf op een gemeentelijke begraafplaats krijgt u door een ‘recht tot begraven’ te kopen. Dit betekent dat u het graf een bepaalde periode huurt van de gemeente. Na deze periode kunt u dit recht verlengen. Als u het graf huurt, bent u de rechthebbende van het graf.

Afstand doen van het graf

Wilt u het recht niet verlengen? Dan kunt u ook afstand doen van het graf. Dit doet u door een afstandsverklaring in te leveren bij de gemeente.

Overschrijven graf

Is de rechthebbende van het graf overleden? Dan kunt u het graf overschrijven naar een familielid. Doe dit binnen 1 jaar na overlijden van de rechthebbende.