Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Leegstand melden

Leegstand melden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente houdt een lijst bij van gebouwen die leeg staan. Bent u eigenaar van een woning of ander gebouw dat leeg staat? Dan moet u dit melden bij de gemeente.

De gemeente gaat dan met u overleggen of het gebouw gebruikt kan worden. Zij kan dan gebruikers voordragen. Ook kan ze u verplichten het gebouw geschikt te maken voor gebruik.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Melden woning die leeg staat

Bent u eigenaar van een woning die langer dan 2 maanden leeg staat? Dan moet u dit in bepaalde gevallen melden bij de gemeente. De gemeente kan u vertellen voor welke woningen dit geldt.

Melden ander gebouw dat leeg staat

Bent u eigenaar van een kantoor, schoolgebouw of ander gebouw dat langer dan 6 maanden leeg staat? Dan moet u dit melden bij de gemeente.