Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Denkt u in aanmerking te komen voor 1 van de vervoersvergoedingen van de gemeente, dan gaat u in dit programma naar de link ‘direct regelen’ en klikt u daarbij op ‘aanvragen leerlingenvervoer’. U komt dan in het programma waarbij u het vervoer voor uw zoon/dochter digitaal kunt aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De regeling geldt voor basisschool of speciale school voor basisonderwijs (SBO), school voor speciaal onderwijs (SO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en voortgezet onderwijs (VO).

  1. Als uw kind niet in staat is om zelfstandig van het openbaar vervoer of fiets gebruik te maken om de school te bezoeken, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van openbaar vervoer of fiets, mits deze school op meer dan 6 km van uw woning ligt. Het gaat hier om de dichtstbijzijnde toegankelijk school.
  2. Als uw kind niet onder begeleiding met het openbaar vervoer of fiets naar school kan reizen vanwege zijn/haar structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap, zal de gemeente een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer aanbieden.
  3. Dit laatste geldt ook wanneer er sprake is van het feit dat de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug meer dan anderhalf uur onderweg is en de reistijd met aangepast vervoer met tenminste 50% van de reistijd kan worden teruggebracht.

Beperkingen

Bij vervoer naar een basisschool kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent dat de gemeente kan bepalen dat

  1. de kosten van de eerste kilometers voor uw rekening komen. In dit geval krijgt u alleen de kosten vergoed die boven het drempelbedrag uitkomen;
  2. als de afstand tussen de school en uw woning meer dan twintig kilometer is, de gemeente een financiële bijdrage naar draagkracht van u kan verlangen.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door WIJzer Oirschot (gesitueerd in sociaal cultureel centrum de Enck, dagelijks bereikbaar van 09.00-13.00 uur op telefoonnummer 0499 335142). Binnen 8 weken moet er een besluit worden genomen op uw aanvraag. Deze periode kan met 4 weken worden verdaagd. Mocht dit laatste het geval zijn dan wordt u hiervan altijd schriftelijk op de hoogte gebracht.

Voor leerlingenvervoer komen de leerlingen in aanmerking die onderwijs volgen bij de volgende instellingen

  • scholen voor basisonderwijs: regulier of bijzonder;
  • speciale scholen voor basisonderwijs (sbo):voorheen lom-, mlk- en iobk-scholen;
  • speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso): scholen in het kader van de Wet op de Expertisecentra, zoals zmlk en vso-zmlk, zmok en vso-zmok, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten, mg en vso-mg;
  • voortgezet onderwijs vo (alleen als er sprake is van structurele handicap): regulier voortgezet onderwijs, exclusief het Leerwegondersteunend onderwijs(LWOO) en het Praktijkonderwijs(PRO).