Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Luchtruim gebruiken

Luchtruim gebruiken

U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0499-583333 of maak een afspraak via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het is verboden om met een vliegtuig(je) op te stijgen of te landen op een ander terrein dan een vliegveld. Als u dat toch wilt, dan vraagt u een ontheffing aan bij de provincie. 

Vliegen met een drone

Vanwege de veiligheid, mag u niet overal vliegen met een drone. In gebieden rondom vliegvelden is dit bijvoorbeeld verboden. U mag wel vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Dit deel wordt niet gecontroleerd door de luchtverkeersleiding. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de regels voor vliegen met een drone.

Ballons

U hebt meestal toestemming nodig als u een ballon of ballons in de buurt van een vliegveld wilt oplaten. Dit geldt ook voor zweefvliegterreinen. De toestemming kan worden geweigerd als het luchtverkeer verstoord kan worden. Bijvoorbeeld als de windrichting de vaart van de ballon(s) beïnvloedt.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Ontheffing van de provincie

De provincie kan een ontheffing verlenen om een ander terrein dan een luchthaven te gebruiken om vanaf op te stijgen of op te landen. Dit heet een ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG). De provincie mag deze ontheffing in elk geval niet verlenen voor het gebruik van terreinen:

 • binnen zes zeemijlen van een van de nationale luchthavens;
 • binnen drie zeemijlen van een overige luchthaven.

U vraagt een ontheffing aan bij de provincie waar u wilt landen en/of opstijgen. U kunt een aanvraagformulier krijgen bij de provincie.

Ballons oplaten

U vraagt toestemming voor het oplaten van ballons als u ballons wilt oplaten in de buurt van een vliegveld of zweefvliegterrein. Deze regels gelden voor:

 • Kleine vrije ballon
  een ballon of combinatie van ballons van ten hoogste 2 m of met een inhoud van ten hoogste 4 m³.

 • Sfeerballon 
  kleine vrije ballon, of combinatie van kleine vrije ballons, waarvan de hoogte of de breedte niet meer dan 75 cm bedraagt.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

 • De provincie beslist binnen 4 weken over uw aanvraag.
 • De ontheffing is maximaal 12 dagen per jaar geldig.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Als u de ontheffing hebt gekregen moet u de Inspectie Leefomgeving en Transport informeren. Dit doet u door uiterlijk 24 uur van tevoren een melding te sturen naar: meldingtug@ivw.nl. Geef in uw melding de volgende informatie:

 • voor welk terrein u ontheffing hebt gekregen;
 • op welke tijden u gaat vliegen;
 • beschrijving van de activiteit.