Milieustraat

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Tarieven

Categorie Tarieven
Categorie I: wit- en bruingoed (tv, koelkast, e.d.), kadavers van kleine huisdieren, asbest (max. 35 m2) afgewerkte olie (max. 10 liter),klein chemisch afval, retourglas (flessen e.d.), vlakglas, papier/karton, bruikbare textiel en kleding, schoeisel, kringloopgoederen, ferro/non ferro,
autobanden zonder velg (max. 5 stuks), frituurvet, blad, gras en snoeihout (geen graszoden of grond)
gratis
Categorie II (fiets/voetganger): graszoden en grond (niet verontreinigd) € 2,50
Categorie II (auto/aanhanger, max 1m3): graszoden en grond (niet verontreinigd) € 6,25
Categorie II (auto/aanhanger, max 2m3): graszoden en grond (niet verontreinigd) € 12,50
Categorie III (fiets/voetganger): bouw en sloopafval, autobanden, grof restafval, houtafval € 2,50
Categorie III (auto/aanhanger max 1m3): bouw en sloopafval, autobanden met velg (max. 5 stuks), grof restafval, houtafval en maximaal 2 vuilniszakken. Ook verpakkingsmateriaal van wit- en bruingoed. € 12,50
Categorie III (auto/aanhanger max 2m3): bouw en sloopafval, autobanden met velg (max. 5 stuks), grof restafval en houtafval en maximaal 2 vuilniszakken. € 25
U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt diverse soorten huishoudelijk afval wegbrengen naar de Milieustraat aan de Herder Pasmansdreef 12 op bedrijventerrein De Scheper in Oirschot, telefoon (0499) 55 09 66.
De Milieustraat is alleen bestemd voor huishoudelijk afval. Bedrijfsafval en dierlijke mest worden niet geaccepteerd. U kunt er geen afvalcontainers ledigen.

Openingstijden

De Milieustraat is geopend op woensdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Goed om te weten dat u alleen kunt betalen met een pinpas, contante betaling is niet mogelijk.
Als je gaat storten bij de milieustraat moet je een milieupas laten zien en niet meer zoals vroeger een legitimatie.