Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Nederlander worden door naturalisatie

Nederlander worden door naturalisatie

U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met de balie via telefoonnummer (0499)583333.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Tarieven 2018:

 • Enkelvoudig, normaal tarief: € 866,00                                                  
 • Gemeenschappelijk, normaal tarief: € 1.105,00                                   
 • Mee naturaliserende minderjarige kinderen, per kind € 128,00
U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als niet-Nederlander kunt u op verschillende manieren Nederlander worden. Kunt u geen Nederlander worden door optie? Dan kunt u een aanvraag indienen voor naturalisatie tot Nederlander. Bekijk eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u aan de voorwaarden voldoet.

Denkt u dat u Nederlander kunt worden? Ga dan naar de gemeente om een aanvraag voor naturalisatie in te dienen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • U gaat naar de gemeente en dient de aanvraag in.
 • U kunt tegelijk een aanvraag indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen.
 • U betaalt de kosten meteen of binnen 6 weken nadat u de aanvraag hebt ingediend.
 • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de 'verklaring van verbondenheid' wilt afleggen. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.
 • U krijgt vanzelf bericht of u Nederlander wordt.

Naturalisatieceremonie bezoeken

Wordt u genaturaliseerd tot Nederlander? Dan krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht mee te doen aan de ceremonie. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Hiermee zegt u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. Bij de ceremonie krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

U vindt hier informatie over: "Wat neem ik mee?"

Wat neem ik mee?

 • uw verblijfsvergunning
 • uw geldige paspoort
 • uw geboorteakte
 • het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)

Bent u getrouwd, geregistreerd partner of woont u samen met een Nederlandse partner? Dan moet u dit bewijzen met een van de volgende documenten:

 • huwelijksakte
 • akte van geregistreerd partnerschap
 • bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner

Let op!

De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.

Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Het duurt maximaal 1 jaar voordat u weet of u Nederlander wordt. De IND kan deze termijn maximaal 2 keer verlengen met een half jaar.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken bij de IND. In de beslissing staat hoe u dit kunt doen.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken

Hebt u onjuiste informatie gegeven of belangrijke informatie niet gegeven? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken. Hierdoor kunt u staatloos worden.