Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Onderscheiding gemeentelijke, toekenning

Onderscheiding gemeentelijke, toekenning

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Kent u iemand uit uw omgeving die naar uw mening voor een gemeentelijke onderscheiding in aanmerking komt, dan kan een voorstel worden ingediend bij de burgemeester.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

  • Het voorstel moet 1½ maand vóór de gewenste uitreikingsdatum bij de burgemeester zijn ingediend.
  • Het is aan te bevelen vooraf overleg te plegen met de burgemeester of de kabinetsmedewerker of het voorstel haalbaar is en zo ja, over de wijze van indienen van het voorstel.
  • De burgemeester brengt advies uit over het bij hem ingediende voorstel aan het college van burgemeester en wethouders.
  • Het college van burgemeester en wethouders beslist over het voorstel.
U vindt hier informatie over: "Wat neem ik mee?"

Wat neem ik mee?

Afhankelijk van de omstandigheden van het verzoek is nadere informatie nodig over degene om wie het gaat. Pleeg hierover vooraf overleg met de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Oirschot kent een tweetal onderscheidingen, te weten:

De zilveren erepenning

De erepenning der gemeente Oirschot wordt in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen die zich jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt.

Penning van verdiensten

De penning van verdiensten wordt toegekend aan hen die zich op maatschappelijk, sociaal-cultureel en/of sportgebied gedurende een lange periode verdienstelijk hebben gemaakt voor de Oirschotse gemeenschap.