Ontgronding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Ontgronden betekent dat u de bodem op land of in water afgraaft. Bijvoorbeeld voor winning van delfstoffen of landschapsinrichting. U hebt hiervoor een vergunning nodig van de provincie of Rijkswaterstaat.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • Bespreek uw plannen eerst met de gemeente. De gemeente kan u vertellen wie de beheerder is van de bodem die u wilt afgraven. Dit kan Rijkswaterstaat zijn of de provincie.
 • Daarna vraagt u de vergunning aan bij de beheerder. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen maar moet u alleen een melding doen.
   
 • De beheerder maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit besluit is te bekijken bij de gemeente. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening hierover geven.

  Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Geen vergunning nodig

Voor de volgende werkzaamheden in de bodem hoeft u geen vergunning aan te vragen:

 • aanleg en onderhoud van watergangen (niet breder dan 15 meter en niet dieper dan 3 meter)
 • normale werkzaamheden voor land-, tuin- of bosbouw
 • het planten en rooien van bomen, struiken of andere gewassen
 • bouwen van bouwwerken
 • onderhouden of opruimen van bouwwerken, kelders, graven
 • boren in de grond
 • opruimen van buizen, palen en kabels.
 • maken, onderhouden of opruimen van waterputten, reservoirs, bassins en soortgelijke werken