Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Openingstijden horeca eenmalig aanpassen

Openingstijden horeca eenmalig aanpassen

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Hieronder vindt u pdf-files. U kunt het formulier digitaal invullen, uitprinten om een handtekening te zetten, scannen en vervolgens mailen naar vergunningen@kempengemeenten.nl of per post opsturen.

U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0499 - 583333 of maak een afspraak via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u een feest of evenement in uw horecabedrijf organiseert, kan het voorkomen dat u daarvoor de openingstijden voor een keer wilt aanpassen. U vraagt dan een ontheffing aan bij de gemeente om langer open te mogen zijn.

De exploitant van een openbare inrichting heeft recht op 4 x per jaar een verlenging van het sluitingsuur van maximaal 1 uur.

De burgemeester weigert de ontheffing van het sluitingsuur als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt minimaal 8 weken van tevoren een ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • uw naam en de naam van de leidinggevende
  • naam en adres van uw horecabedrijf
  • waarom u langer open wilt zijn
  • op welke dag(en) u langer open wilt zijn
  • tot hoe laat u open wilt zijn

Overige

  • Neem vooraf contact op met de gemeente over de geldende voorwaarden en termijnen. Daarna vraagt u de ontheffing aan bij de gemeente. De ontheffing moet in principe 8 weken voor het tijdstip van de verruiming worden ingediend. Als de ontheffing wordt aangevraagd binnen 3 weken voor het tijdstip van de verruiming wordt de aanvraag niet in behandeling genomen en dus niet toegekend.
  • U krijgt op tijd te horen of de ontheffing wordt toegekend. Tegen het besluit kunt u bezwaar maken. U moet dit doen binnen 6 weken na verzending van de afwijzing. Wijst de burgemeester uw bezwaar af, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Algemene Plaatselijke Verordening