Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Opgraven en herbegraven of cremeren

Opgraven en herbegraven of cremeren

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot hebt u een vergunning nodig.

U mag een stoffelijk overschot laten opgraven als u de overledene in een ander graf wilt begraven. Ook mag u het stoffelijk overschot alsnog cremeren. Wilt u het stoffelijk overschot cremeren binnen 1 jaar nadat het begraven is? Dan hebt u toestemming nodig van de officier van justitie.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. U kunt dit ook door een begrafenisondernemer laten doen.