Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Parkeren in de blauwe zone

Parkeren in de blauwe zone

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

U kunt een ontheffing parkeren in de blauwe zone aanvragen als burger en als organisatie, vereniging of instelling hiervoor heeft u als burger DigiD nodig en als organisatie, vereniging of instelling eHerkenning (niveau 2). 

DigiD of eHerkenning aanvragen:
www.digid.nl
www.eherkenning.nl

Heeft u al een ontheffing voor het parkeren in de blauwe zone en wilt u uw kenteken laten wijzigen? Ook dit kunt u hier direct regelen.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De kosten voor 2019 bedragen:

Let op!
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een parkeerontheffing in de blauwe zone bedragen € 99,50.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verlenging van een parkeerontheffing in de blauwe zone bedragen € 78,85.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De blauwe zone bij parkeerplaatsen in het centrum van Oirschot, is bedoeld om langdurig parkeren tegen te gaan. Als bewoner van het centrum kunt u bij de gemeente een ontheffing van het verbod op langdurig parkeren aanvragen. Om voor zo'n ontheffing in aanmerking te komen, moet wel worden voldaan aan een aantal voorwaarden.

 1. Woonachtig zijn binnen de parkeerschijfzone of door het ontbreken van parkeerplaatsen in de eigen straat aangewezen zijn op parkeerplaatsen binnen de blauwe zone.
 2. Niet kunnen beschikken over eigen parkeergelegenheid (garage, oprit) bij of in de nabijheid van de woning.
 3. Onvoldoende alternatieve of vrije parkeergelegenheid op redelijke loopafstand van de woning.
 4. Maximaal één ontheffing per adres.
 5. Uitsluitend ontheffing voor straten waar de bezettingsgraad van de parkeervakken 85% of minder is.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De (tijdelijke) ontheffing wordt niet verleend voor: 

 1. bezoekers van kerk- en uitvaartdiensten alsmede huwelijksvoltrekkingen in het oude raadhuis.
 2. evenementen en kermis.
 3. bedrijfs-, zaken- en winkeladressen.
 4. bedrijfs- of vrachtauto's.

De parkeerontheffing is geldig voor maximaal één jaar. Als de parkeerontheffing is verlopen, moet u de parkeerontheffing inleveren bij de gemeente en een nieuwe aanvragen. Heeft u een ander kenteken dan moet u de parkeerontheffing laten wijzigen.
Als u gaat verhuizen naar een ander adres binnen het centrum, moet u een nieuwe aanvraag indienen. Verhuist u naar een adres buiten de zone, dan moet u de kaart inleveren.

U vindt hier informatie over: "Wat neem ik mee?"

Wat neem ik mee?

U kunt onder het tabblad direct regelen meteen een aanvraag doen of een verlenging aanvragen.

Als u de aanvraag of verlenging niet online kunt invullen, kunt u een afspraak maken bij de balie.

U neemt de volgende gegevens mee naar de gemeente:

 • Kentekenbewijs van het betreffende voertuig.
 • Gewenste ingangsdatum van de ontheffing.
 • Straat waarvoor ontheffing wordt aangevraagd.
 • Legitimatiebewijs