Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Principeverzoek

Principeverzoek

  • Inloggen met DigiD
  • Online aanvraag
U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Een principeverzoek voor het aanpassen van een bestemmingsplan kunt u als burger of als organisatie, vereniging of instelling indienen.

Als burger kunt u de aanvraag digitaal doen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Als organisatie, vereniging en instelling kunt u momenteel helaas de aanvraag nog niet digitaal doen. U kunt gebruik maken van een Word-formulier dat u kunt opsturen naar de gemeente. 

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De kosten zijn € 809,75.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Besluit om in principe medewerking te verlenen aan een verzoek

Het besluit op een principeverzoek (principebesluit) is een eerste inschatting geven wat betreft de planologische haalbaarheid van het plan en het principestandpunt van het college van B&W. Op basis van het door u ingediende principeverzoek wordt uw plan globaal ruimtelijk getoetst en neemt het college een principebesluit. Dit principebesluit van het college van B&W is geen besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht en zodoende niet vatbaar voor bezwaar en beroep. Een principebesluit is niet onbeperkt geldig. Veranderingen van beleid, andere of nieuwe feiten dan wel omstandigheden, veranderde inzichten etc. kunnen tot gevolg hebben dat het principebesluit niet meer actueel is.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt binnen 1 jaar na het principebesluit dat u heeft ontvangen een verzoek doen. U vraagt dan een bestemmingsplanwijziging of omgevingsvergunning aan d.m.v. een principeverzoek.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Direct regelen:
Onder het tabblad direct regelen kunt u als burger meteen een aanvraagformulier invullen.
U kunt als organisatie, vereniging en instelling helaas op dit moment alleen een word formulier invullen. Onze excuses voor dit ongemak.