Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Rioolaansluiting aanvragen

Rioolaansluiting aanvragen

  • Inloggen met DigiD
  • Online aanvraag
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Bij uitbreidings- en inbreidingsplannen zijn de kosten voor aansluiting op de riolering voor rekening van de gemeente (indien de grond van de gemeente is of door aankoop van de gemeente is verkregen).

In alle andere gevallen zijn de kosten voor de aansluiting op de riolering voor rekening van de aanvrager. De werkelijke kosten worden in rekening gebracht.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente zorgt voor aansluiting van het openbare riool op privéterrein. Is uw woning of bedrijf niet aangesloten op de riolering? Dan vraagt u een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

De gemeente verzorgt de aansluiting tot aan de perceelgrens van uw terrein. Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt een rioolaansluiting aan bij de gemeente. Geef aan om hoeveel aansluitingen het gaat en de soort rioolaansluiting (gescheiden of gecombineerd).

U kunt dit direct online regelen met het formulier onder het tabblad 'Direct regelen'. Wilt u liever een papieren aanvraag indienen, dan kunt u hiervoor bij de publieksbalie in het gemeentehuis een aanvraagformulier krijgen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Als uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en aan het uitvoeringsbeleid van de gemeente.

Er zijn drie soorten rioolaansluitingen:

  1. Gemengd stelsel.
  2. Gescheiden stelsel.
  3. Druk- of vacuümstelsel.

Indien op een gescheiden stelsel moet worden aangesloten dan heeft u een dubbele aansluiting nodig, een voor vuilwater en een voor hemelwater.

Op druk-of vacuümriolering mag alleen vuilwater worden geloosd, hemelwater moet naar open water worden geloosd.

U vindt hier informatie over: "Wat neem ik mee?"

Wat neem ik mee?

Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier en een situatieschets.