Rioolheffing

 • Inloggen met DigiD
 • Online aanvraag
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Het rioolrecht is afhankelijk van het waterverbruik en bedraagt voor 2019 bij een verbruik van:

 • tot 101 m3 € 129,60
 • 101 m3 tot 251 m3 € 192,96     
 • 251 m3 tot 501 m3 € 383,88
 • 501 m3 of meer € 774,72

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het rioleringsstelsel in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u gebruiker bent van een woning of bedrijfspand in de gemeente. 

De rioolheffing wordt geind via de voorschotnota van Brabant Water. U betaalt maandelijks of per kwartaal een gedeelte van het aanslagbedrag. Eénmaal per jaar ontvangt u van Brabant Water een jaarafrekening, waarbij de door u betaalde voorschotten worden verrekend.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U betaalt de rioolheffing via de voorschotnota van Brabant Water.

Verhuizing:
Als u in de loop van het jaar verhuist wilt u dit dan, behalve aan de gemeente, ook doorgeven aan Brabant Water. Vervolgens maakt Brabant Water een eindafrekening op waarop de rioolheffing wordt afgerekend. U betaalt dan tot en met de maand waarin u verhuist.

Kwijtschelding aanvragen:
Als u en uw eventuele partner samen een netto besteedbaar inkomen hebben op bijstandsniveau en er weinig vermogen is, komt u wellicht in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van: afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting.
Per adres kan één persoon kwijtschelding aanvragen. U kunt kwijtschelding aanvragen onder het tabblad direct regelen.

Bezwaar maken tegen de rioolheffing:
Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen. Dit bezwaar dient u in bij de heffingsambtenaar van de gemeente Oirschot. U kunt dit meteen doen onder het tabblad direct regelen.
De behandeling van uw bezwaar kan tot 8 weken duren waarna u de uitspraak per post ontvangt. Dit kan verlengd worden met 6 weken. 

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

 1. De gemeente bepaalt zelf de hoogte van de aanslag op grond van vaststaande tarieven.
 2. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het waterverbruik over de afgelopen verbruiksperiode.
 3. Deze gegevens worden verkregen van Brabant Water N.V.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

 • aanleg van riolering
 • onderhoud van het riool
 • inzameling en transport van afvalwater
 • zuivering van afvalwater
 • beheer van regenwater en grondwater