Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Schoolkosten, bijdrage

Schoolkosten, bijdrage

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u een minimum inkomen heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage van de gemeente krijgen voor de kosten die verbonden zijn aan het schoolbezoek van uw kinderen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij ISD de Kempen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De tegemoetkoming is een gift, u hoeft dit niet terug te betalen. Hoeveel u krijgt, hangt af van het inkomen van uw ouders. U hebt recht op de tegemoetkoming als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U volgt in Nederland een voltijdopleiding in het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs (vso) of het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).
  • U bent tussen de 18 en 30 jaar oud. Of als u op het vso zit tussen de 18 en 20 jaar.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit. Als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt, kunt u soms toch een tegemoetkoming krijgen. Kijk in het nationaliteitenschema van de DUO of dit voor u geldt.
U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen

Telefoon: 0497-361730 of 0800-5530123
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 11.00 uur
E-mail: isd@isddekempen.nl