Trouwen

U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0499) 583 333.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt vanaf 3 april 2017 digitaal aangifte doen van uw huwelijk/geregistreerd partnerschap via www.oirschot.nl. U kunt ook de datum reserveren en verdere praktische zaken rondom uw huwelijk / geregistreerd partnerschap regelen. De aangifte van uw voorgenomen huwelijk regelt u online door in te loggen met uw DigiD en die van uw partner.

Ook de betaling, die bij de aangifte noodzakelijk is, kan direct worden gedaan via iDeal of creditcard.

In sommige situaties kunt u geen online aangifte doen. Dit is het geval als:

 • u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft;
 • u of uw partner onder curatele staat;
 • u gaat trouwen met uw neef, nicht, oom of tante.

U moet dan aangifte doen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Oirschot, telefoonnummer (0499) 583 333.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voorwaarden om te kunnen trouwen

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus, neef, nicht, oom of tante.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

Trouwen op locatie

Voor het voltrekken van huwelijken is de trouwkelder van het Oude Raadhuis in Oirschot aangewezen. Het is ook mogelijk om een verzoek in te dienen om een locatie naar keuze aan te laten wijzen voor uw huwelijk. U kunt daarmee zelf bepalen waar u elkaar het ja-woord wilt geven. In principe kan uw huwelijk overal binnen de gemeentegrenzen plaatsvinden. Wel moet de locatie aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die voorwaarden gaan onder meer over de bereikbaarheid voor gasten en de veiligheid. U kunt deze voorwaarden downloaden onder het kopje Documenten.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Als u informatie wilt over het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap in de gemeente Oirschot belt u dan even met de afdeling burgerzaken. Als u langs wilt komen voor informatie of het bekijken van de raadskelder dan moet u hiervoor een afspraak maken.

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
U vindt hier informatie over: "Wat neem ik mee?"

Wat neem ik mee?

Bij digitale aangifte hebt u de volgende documenten nodig:

 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner;
 • kopie geldig identiteitsbewijs van de getuigen.
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Tarieven huwelijk/geregistreerd partnerschap 2018:

 • maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur: € 366,30
 • zaterdag van 09.00 tot 17.30 uur: € 396,85

Door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige: € 20,35 per getuige

Voor het wijzigen danwel annuleren van een afspraak kan € 61,45 in rekening worden gebracht.

Trouw- of partnerschapsboekje € 30,55

Gratis trouwen is alleen mogelijk voor paren waarvan tenminste één persoon in de gemeente Oirschot woont met een gezamenlijk netto inkomen op of onder bijstandsniveau. Dit moet worden aangetoond met een zogenaamd IB-60 formulier, te verkrijgen bij de belastingdienst.

Als een paar aan deze voorwaarden voldoet is het voor hen mogelijk om te trouwen op een door hen gekozen tijdstip van maandag tot en vrijdag tussen 09.00 uur en 17.30 uur op basis van beschikbaarheid. Zij krijgen dan een ceremonie van 30 minuten met (indien gewenst) een persoonlijke toespraak in de trouwkelder van het oude Raadhuis aan de markt in Oirschot.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Foto's van de trouwkelder in het oude raadhuis kunt u vinden onder het kopje Documenten. In de trouwkelder van het oude raadhuis mogen maximaal 60 personen aanwezig zijn.

Wilt u meer informatie over trouwen? Kijk eens op de website www.bruiloft.nl

Wilt u rekening houden met de volgende zaken:

 • Als u met een koets en paarden bij de raadskelder aan de Markt wilt arriveren dan moeten de paarden voorzien zijn van een opvangmogelijkheid voor de uitwerpselen.
 • Het strooien met rijst is bij de raadskelder niet toegestaan. Als u wilt strooien met bijvoorbeeld rozenblaadjes moet u er zelf voor zorgen dat het weer opgeruimd wordt.
 • Het oplaten van wensballonnen is niet toegestaan. Als u ballonnen met helium op wilt laten dan moet u ongeveer 2 weken voor het huwelijk telefonisch contact opnemen met de verkeerstoren van Eindhoven Airport 040-2896451 en hen meedelen op welke datum en welk tijdstip u de ballonnen wilt oplaten. Ook het aantal moet worden doorgegeven.

Gebruik achternaam veranderen

Als u getrouwd bent (geweest) of geregistreerd partner bent (geweest) kunt u bij het gebruik van uw achternaam kiezen voor:

 • alleen uw eigen naam
 • alleen de naam van uw partner
 • de naam van uw partner gevolgd door uw eigen naam
 • uw eigen naam gevolgd door de naam van uw partner.

De gemeente waar u woont kan dit voor u veranderen.

Let op: Dit is niet hetzelfde als een wijziging van uw achternaam. Laat u uw achternaam officieel wijzigen? Dan verandert de achternaam die u bij geboorte, erkenning of adoptie hebt gekregen.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.