Venten

U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0499 - 583333 of maak een afspraak via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Omdat venten vergunningsvrij is, zijn er geen kosten aan verbonden.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Venten is het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of diensten op straat of aan huis. Dit is bijvoorbeeld de rijdende ijsverkoper, een messenslijper of een energiemaatschappij die contracten verkoopt. Het afleveren van bestelde pakketten is geen venten. Voor venten is geen vergunning nodig. Venten mag alleen plaatsvinden tussen 9.00 uur en 21.00 uur, op alle dagen van de week. Er mag geen sprake zijn van opdringerig gedrag, waardoor de veiligheid en / of de openbare orde in het gedrang kan komen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor venten gelden de volgende algemene voorschriften:

  • Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.
  • Het is verboden te venten op maandag tot en met zondag tussen 21.00 uur en 9.00 uur.
  • Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet.
  • Het verbod is niet van toepassing op venten met gedrukte of geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard.
U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Algemene Plaatselijke Verordening