Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Verhuizen naar Nederland

Verhuizen naar Nederland

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U moet zich inschrijven bij de gemeente als u (opnieuw) in Nederland komt wonen.

Bij uw inschrijving moet u buitenlandse documenten laten zien. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Soms moet u eerst laten bepalen of deze buitenlandse documenten echt zijn. Dit heet legalisatie. De gemeente vertelt u of legalisatie nodig is.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U moet uw vestiging of hervestiging persoonlijk melden bij de gemeente.

Inwonen of samenwonen?

Gaat u inwonen bij iemand anders of gaat u samenwonen met een persoon die al staat ingeschreven op dat adres? U hebt dan toestemming nodig van deze persoon om op dat adres te worden ingeschreven.

Ga persoonlijk naar de gemeente om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.

U vindt hier informatie over: "Wat neem ik mee?"

Wat neem ik mee?

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte

In bepaalde situaties hebt u extra documenten nodig bij uw inschrijving.

U gaat bij iemand inwonen of u gaat samenwonen

  • schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres

U komt vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten

  • een bewijs van uitschrijving