Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Verkeersontheffing aanvragen

Verkeersontheffing aanvragen

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Ontheffing Reglement verkeersregels en verkeerstekens en Voertuig reglement: € 43,00
(onder andere toestemming tijdelijke verkeersmaatregel).

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De regelgeving met betrekking tot het verkeer is vastgelegd in de Wegenverkeerswet, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW). Iedereen dient zich aan deze regels te houden. In bijzondere gevallen kunt u ontheffing krijgen van een bepaalde regel uit deze wetgeving. Bijvoorbeeld voor het tijdelijk afsluiten van de weg ten behoeve van een verbouwing of straatfeest of een vrijstelling om met een bromfiets gebruik te mogen maken van een onverplicht fietspad.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Bij de gemeente kunt u voor (meestal tijdelijke) ontheffingen voor regels uit de Wegenverkeerswet, het RVV of het BABW, een schriftelijk verzoek indienen. De gemeente kan deze ontheffingen onder bepaalde voorwaarden verstrekken.
U kunt een ontheffing schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders. De afhandeling van een aanvraag voor een ontheffing duurt maximaal zes weken.

Een aanvraag voor een ontheffing dient te bevatten:

  • Naam en adres van de aanvrager.
  • Eventueel kenteken en omschrijving van het voertuig waarvoor ontheffing wordt aangevraagd.
  • Redenen waarom ontheffing wordt aangevraagd.
  • Omschrijving van het soort ontheffing.
  • Plaats, datum, tijdstip en duur van de gewenste ontheffing.