Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Voorwerp plaatsen op of aan de weg

Voorwerp plaatsen op of aan de weg

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Hieronder vindt u pdf-files. U kunt het formulier digitaal invullen, uitprinten om een handtekening te zetten, scannen en vervolgens mailen naar vergunningen@kempengemeenten.nl of per post opsturen.

U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0499-58 33 33 of maak een afspraak via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedragen € 98,35.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • U mag niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container, bouwmaterialen of een reclamebord.
  • Als u dat toch wilt doen dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. U moet hiervoor gebruik maken van het vastgestelde aanvraagformulier.

Wilt u een voorwerp plaatsen voor de opslag van roerende zaken? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig hebt. Bijvoorbeeld als u een container plaatst voor de tijdelijke opslag van puin of bouwmaterialen tijdens een verbouwing. Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.