Vuur stoken

U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0499 - 583333 of maak een afspraak via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is het verboden vuur te stoken in de buitenlucht. Mits er geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het verbod niet van toepassing op:

  • verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;
  • sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand;
  • vuur voor koken, bakken en braden.

Voor overige zaken kan het college ontheffing verlenen van het verbod. Voor het stoken van snoeihout van (agrarische) bedrijven wordt geen toestemming meer verleend.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • het soort afval dat verbrand wordt
  • de locatie van het vuur
  • de datum, starttijd en tijdsduur van het vuur
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De kosten voor een ontheffing bedragen € 147,00.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.