Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Vuurwerk afsteken

Vuurwerk afsteken

U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

Voor vragen over het toezicht op het afsteken van vuurwerk kunt u contact opnemen met VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0499 - 583333 of maak een afspraak via het contactformulier.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Rond de jaarwisseling wordt er veel vuurwerk afgestoken door particulieren. Het gaat hier om consumentenvuurwerk. De gemeente zorgt ervoor dat u alleen legaal vuurwerk kunt kopen op de daarvoor aangewezen tijden en bij de erkende handelaren. Ook handhaaft de gemeente de regels voor het afsteken van vuurwerk.

Als u buiten de aangegeven tijden overlast ervaart van het afsteken van vuurwerk of ziet dat door of met vuurwerk vernielingen worden aangericht, kunt u hiervan melding maken bij de politie door te bellen met 0900-8844.

Voor de politie is het van belang dat u dan doorgeeft een signalement van de veroorzaker(s), de exacte locatie,  de mate van overlast, en of er schade is.

Constateert u schade aan gemeentelijke eigendommen door vuurwerk of vandalisme zonder dat u daarbij een tijdstip of dader kunt aangeven, dan kunt u dit melden via de meld en herstellijn op de website van de gemeente Oirschot. Ook als schade of vandalisme direct gevaar voor de omgeving oplevert, belt u de politie.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U mag vuurwerk afsteken van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Op andere tijden is het verboden vuurwerk af te steken. Alleen professionele bedrijven mogen dat.

Vuurwerk mag u op de laatste 3 werkdagen van het jaar kopen bij een erkende handelaar. Op elk vuurwerkproduct moet goede Nederlandstalige gebruiksinformatie staan.

Als u buiten de aangegeven tijden overlast ervaart van het afsteken van vuurwerk of ziet dat door of met vuurwerk vernielingen worden aangericht, kunt u hiervan melding maken bij de politie door te bellen met 0900-8844.

Voor de politie is het van belang dat u dan doorgeeft een signalement van de veroorzaker(s), de exacte locatie,  de mate van overlast, en of er schade is.

Constateert u schade aan gemeentelijke eigendommen door vuurwerk of vandalisme zonder dat u daarbij een tijdstip of dader kunt aangeven, dan kunt u dit melden via de website van de gemeente Oirschot. Ook als schade of vandalisme direct gevaar voor de omgeving oplevert, belt u de politie.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Legaal vuurwerk is te herkennen aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket moet het volgende staan:

  • een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk met de te verwachten effecten
  • de (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar
  • het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar
  • een goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
  • de minimumleeftijd van de persoon aan wie het vuurwerk verkocht mag worden
  • de zin: uitsluitend buitenshuis te gebruiken
  • de NEM: de totale hoeveelheid pyrotechnische stof in het product

Voldoet vuurwerk niet aan alle bovenstaande criteria dan is het illegaal. U mag geen illegaal vuurwerk kopen of afsteken. Koop vuurwerk altijd bij een winkelier met een geldige vergunning. Dan weet u zeker dat het vuurwerk legaal is. Deze winkeliers hebben in de etalage een biljet met de tekst: 'Verkoop vuurwerk. Roken en open vuur verboden.'