Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Water, plaatsen voorwerpen in

Water, plaatsen voorwerpen in

U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0499 - 583333 of maak een afspraak via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U mag niet zomaar reclame of een terras boven het water plaatsen. Wilt u dit toch doen? Dan vraagt u een vergunning aan bij het waterschap/hoogheemraadschap.

Bij sommige waterschappen is het genoeg als u een melding doet. Vraag hiernaar bij het waterschap in uw omgeving.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Bij het waterschap kunt u een aanvraagformulier krijgen. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • waarom u het voorwerp op het water wilt plaatsen
  • de aard en omvang van het te plaatsen voorwerp
  • de datum en tijdsduur van de plaatsing
  • de plek van de plaatsing

Bij Rijkswateren, zoals het kanaal, moet een aanvraag worden ingediend bij Rijkswaterstaat.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Algemene Plaatselijke Verordening