Home » Inwoners » Starterslening

Starterslening

Vanaf 1 januari 2018 is het niet meer mogelijk om bij de gemeente Oirschot een starterslening aan te vragen. Al in november 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat de regeling voor startersleningen zou eindigen op 31 december 2017. In 2017 konden starters alleen voor de aankoop van een nieuwbouwwoning een starterslening aanvragen.

Aanvragen die –aantoonbaar- tot en met 31 december 2017 zijn ingediend, worden nog in behandeling genomen. Om de starterslening ook daadwerkelijk te krijgen moeten de aanvragers een volledige en correcte aanvraag op tijd hebben ingediend, mogen zij niet ouder zijn dan 35 jaar en mag de nieuwbouwwoning maximaal € 225.000,- v.o.n. kosten.

De gemeenteraad heeft in 2012 voor het eerst een budget beschikbaar gesteld voor startersleningen. Sindsdien heeft de gemeente Oirschot 87 startersleningen uitgekeerd. Daarnaast zijn er 9 aanvragen voor een starterslening nog in behandeling, of al goedgekeurd maar nog niet uitbetaald.