Home » Inwoners » Stimuleringskader Groenblauwe Diensten (STIKA)

Stimuleringskader Groenblauwe Diensten (STIKA)

 • Subsidiesoort: Aanleggen en beheren van landschapselementen:
  • Beheersubsidie voor bestaande landschapselementen alleen wanneer deze cultuurhistorisch waardevol zijn;
  • Aanlegsubsidie voor de aanleg van nieuwe elementen in aandachtsgebieden;
  • Beheer- en aanlegsubsidie voor o.a. houtsingels, hakhoutbosjes, landschapsbomen(-rijen en solitair), knotbomen, hoogstamboomgaarden, akkerflora- en faunaranden, poelen, natuurvriendelijke oevers en wandelpaden;
  • Bij aanleg van nieuwe elementen kan ook eenmalig waardedaling of jaarlijks opbrengstenderving worden aangevraagd;
  • Bijdrage is 100% van aanlegkosten en 100% van beheerkosten, subsidie gebaseerd op normbedragen;
 • Waar
  • Beheer: In het gehele buitengebied met uitzondering van erven en percelen gelegen in het NNB;
  • Aanleg: In de aangewezen ‘aandachtsgebieden’, met uitzondering van erven.
 • Doelgroep
  • Boeren en bewoners van het buitengebied met percelen in agrarisch gebruik;
 • Beheerperiode
  • 6 jaar;
 • Gemeentelijke + provinciale subsidie

Lees meer over de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader.

Neem voor meer informatie contact op met Karel Voets van Brabants Landschap via 06-52318837 of kvoets@brabantslandschap.nl.